Chapter 32. Backup si reinstalare folosind fisierele de backup

Backup baza de date

Sistemul Solis are initial configurat backup-ul zilnic al bazei de date. Fisierele zilnice de backup sunt salvate in directorul /home/tomcat/backup. Scriptul care realizeaza backup-ul bazei de date este: /home/tomcat/util/backup.sh

In crontab, sistemul vine cu o configuratie de genul: 0 03 * * * /home/tomcat/utils/backup.sh > /dev/null

Pentru backup manual intr-o arhiva gz, comanda de backup este: pg_dump -U solis solis | gzip > solis.gz

Reinstalarea sistemului folosind fisierele de backup

Inaintea reinstalarii sistemului trebuiesc reinstalate, daca este cazul:

In fisierul $HOME_TOMCAT/bin/catalina.sh trebuiesc adaugate la inceput optiunile:

        export JAVA_HOME=/home/tomcat/j2sdk1.4.2_12
        JAVA_OPTS="Djava.awt.headless=true"
      

Crearea unui utilizator pentru baza de date postgresql:

        #/etc/init.d/postgresql start
        # su postgres
        $ psql template1
        $create user solis with nocreatedb nocreateuser password 'simple'
      

Crearea bazei de date (ca userul postgres):

createdb -U solis

Restaurarea bazei de date din fisierul de backup:

        gunzip -c solis.MondayMar282005.gz | psql -U solis -h localhost solis
      

Instalarea aplicatiei solis si solis-reports:

        # su tomcat
        $ cp solis.war $HOME_TOMCAT/webapps
        $ cp solisreports.war $HOME_TOMCAT/webapps
        $ cd $HOME_TOMCAT/bin
        $ ./catalina.sh start
      

Aici $HOME_TOMCAT este directorul in care a fost instalat serverul web tomcat (initial /home/tomcat/tomcat5) Stergerea fisierelor de instalare, dupa ce tomcatul a pornit cu succes:

        rm $HOME_TOMCAT/webapps/solis.war
        rm $HOME_TOMCAT/webapps/solisreports.war
      

In cazul reinstalarii complete a serverului, mai sunt necesare:

Daca dupa reinstalare pe server, aplicatia web afiseaza un mesaj de eroare referitor la licenta, va rugam sa contactati echipa Nemesis IT

logo